Independent Truck Co.

independent_logo
Redan 1978 tillverkade Richard Novak, Jay Shiurman, Fausto Vitello och Eric Swenson de första truckarna under namnet Independent Truck Company. I mer än 30 år har trucksen utvecklats och förbättrats genom sina flera "stages". Built to grind!